Nijsgjirrich

Ruim negentig zeldzame Nederlandse dierrassen vallen onder de zorg van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Elk jaar kiest deze organisatie één van deze rassen uit als ras van het jaar. In 2020 is dat het Fries-Hollandse Zwartbonte runderras. Zo'n dier wordt dan in de schijnwerper gezet.

In samenwerking met de in het Platform vertegenwoordigde Vereniging van het Fries-Hollands Rundvee Ras worden activiteiten georganiseerd, onderzoek gestimuleerd en kansen voor promotie uitgebuit.

Het Fries-Hollands vee was lange tijd dé melkveestapel in Nederland. Het werd verdrongen door de Holstein-Friesian zoals we die nu kennen. Deze stamt af van de Fries-Hollandse dieren die aan het eind van de negentiende eeuw voor vaak veel geld naar Amerika zijn geëxporteerd. Door de "Holsteinisering" is vandaag de dag het aantal oorspronkelijke dieren nog slechts één procent van de Nederlandse veestapel.

Enkele fokkers hebben altijd geloofd aan de voordelen van het Fries-Hollandse ras. Het gaat om een dubbeldoelkoe met nadruk op melkproductie. In tegenstelling tot het Holstein-Friesian rund blijft het vlees ook de moeite waard. Het zijn krachtige runderen die efficiënt met hun voeding omgaan. Gras voert in de meeste rantsoenen de boventoon. Het dier heeft sterke benen en klauwen, een passende bespiering en een solide uier met goed gevormde en goed geplaatste spenen. Het rund heeft een compacte uitstraling. De gematigde productie aan melk wordt gecompenseerd door hogere gehaltes, prima vruchtbaarheid en betere vleesproductie. De geschiktheid voor weidegang maakt het dier populair in landen als bijvoorbeeld Ierland, Engeland en Nieuw Zeeland. 

Meer informatie: www.frieshollands.nl 

 

 sa ist krekt

Als tegenprestatie voor een verleende subsidie vroeg het provinciebestuur aan het Platform een rasstandaard van de Friese en met Fryslân verwante rassen en gewassen samen te stellen. 

De dierenrassen, fruitrassen en landbouwgewassen werden in een losbladige map aan de hand van hun belangrijkste kenmerken beschreven en gefotografeerd.   

Het is een voorlopige documentatie, met name de landbouwgewassen zouden, door het beschrijven te herhalen en door met vergelijkende rassen te werken, nog beter beoordeeld kunnen worden. 

Om de landbouwgewassen te kunnen beschrijven, werd door dr. Chris Kik, in Wageningen hoofdcurator bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, een lijst met belangrijke kenmerken gemaakt. Joris Viëtor, Wytse Pietersma, Karlijn Bronkhorst, Wim Grit en Rian Stekelenburg beoordeelden de landbouwgewassen. Theo Bastiaans bleek onmisbaar bij het beschrijven van de graanrassen. Frits Doornenbal leverde een beschrijving en foto's van de Friese appelrassen en de peer Hallemine Bonne. In de documentatie wordt ook aandacht besteed aan een Friese pruim, de Wichter. De bessenrassen Zilvergieter's Zwarte, Sint Anna Korfke en Stanza, de Kiwi Buitenpost en de Mispel Eksmoarstersyl komen ook aan de beurt.

De rasstandaards van de Friese dierenrassen werden geleverd door de verenigingen en stamboeken die ermee werken. 

Pat Zijlstra besteedde veel tijd en inzet aan het maken van foto's van kenmerken van de dierenrassen en landbouwgewassen. 

De afbeeldingen en beschrijvingen kunnen gebruikt worden bij het raszuiver instandhouden van de rassen en gewassen.

Bovendien biedt de map een overzicht van wat tot de Friese en met Fryslân verwante rassen en gewassen in de collecties gerekend wordt. 

GeitenDe met 300 bladzijden gepresenteerde rassen en gewassen komen ruimer aan bod in de brochures die in de Platformreeks zijn onder gebracht. Deze bevat een uitgebreid naslagwerk over de Friese rassen en gewassen en globale beschrijvingen van de dierenrassen, de fruitrassen en de landbouwgewassen.  


De rasstandaard kan met vermelding van naam en adres besteld worden door overmaken van 25 euro op NL 16 TRIO 01976 46 174 t.n.v. Werkverband Friese Rassen en Gewassen. 

Sommige werkzaamheden van het Platform worden gehinderd door de van de Rijksoverheid afkomstige regelgeving. Zo haakten er bijvoorbeeld bij het Friese Melkschaap veel fokkers af, omdat ze al die regels en papieren die ze moesten invullen te lastig vonden. 

Bij de voorbereiding van de in 2018 gehouden Levend Erfgoed Fair in Harich bleek, dat de regelgeving barrières veroorzaakte bij de deelname van sommige diersoorten, als ze vervoerd werden buiten de plek waar ze thuishoren. 

De fosfaatwetgeving had als gevolg dat een deel van de Friese runderen (Roodbonten en Fries-Hollandse Zwartbonten) naar een slachthuis moest worden afgevoerd.

Met de dierrassen, landbouwgewassen en fruitrassen gemaakte streekproducten die vermarkt worden, moeten op gezag van de Voedsel- en Warenautoriteit op gecertificeerde bedrijven geteeld zijn, wat hoge kosten met zich mee brengt. Het kleinschalig op de markt brengen van kleinere hoeveelheden wordt hierdoor gehinderd.

In Zwartbles een door Antje Noordenbos geleverd overzicht van wat het Platform Friese Rassen en Gewassen, ondanks de coronacrisis in de komende tijd van plan is te ondernemen. Zij meldt onder voorbehoud de 'Dag van het Levend Erfgoed', op 10 oktober in Buitenpost. Deze gaat wegens de nog steeds geldende voorwaarde anderhalve meter afstand te houden niet door. 
De organisatie verschaft ook een prachtige aan het ras gewijde kalender. Een idee voor anderen?  

Carin Peters meldt in de fryske hounen, dat diverse leden hun pups de naam Corona toe bedelen. Ze vraagt zich af of dit een goed moment is om aan een nieuwe pup te beginnen. Ze ontkracht het argument dat deze tijd ongeschikt is voor de socialisatie van honden. In huis moet er wel een rustig plekje zijn waar het dier zich kan terugtrekken. 

In IT ARK, orgaan van de 'Friese Vereniging voor landbouwhistorie' een artikel over poterbakjes. Het Friese model is voorzien van twee latjes. Op het mailadres of 06-13 68 39 03 ontvangt de redactie graag meldingen over meer bakjes. 

Met Fries-Hollandse stieren op Holstein koeien worden uitstekende resultaten behaald, meldt De Fries-Hollandse KOEKRANT. Het betreft het bedrijf van de familie Houtenbos is Schagen. Aan de hand van foto's en productiegegevens wordt een beeld gegeven van de bedrijfsresultaten die zo bereikt kunnen worden. Het Fries-Hollandse ras is blijkens een ander artikel nog altijd populair in het buitenland.

De Nieuwsbrief van de Stichting Roodbont Friese Vee bevat een oproep voor een excursie op zaterdag 26 september bij het bedrijf van Reijnder van der Ley, Bûtewei 12, 9247 WL in Ureterp. Na afloop is er een lunch en 's middags een presentatie door Roelof Jacobi over de toekomst van de Friese Roodbonte koe. Opgave ook door niet-leden op . Kosten 15 euro per persoon.    

In een stadje in Noord-Wales heeft een kudde geiten als gevolg van een lockdown tijdens de coronacrisis de straten over genomen, meldt De Nederlandse Landgeit. Ook een artikel over langharige, halflangharige en kortharige landgeiten. In het fokbeleid van de Landelijke Fokkersclub is ruimte voor eigen invulling en beleving. 

Op donderdag 30 juli werd in het Duitse Cloppenburg een schapenveiling gehouden waar Oostfriese melkschapen gekeurd een aangeboden worden, aldus de Nieuwsbrief van het Frysk Melkskieppestamboek. Ze behoren tot erkende stamboeken en kunnen in het Frysk Melkskieppestamboek worden opgenomen. 

De zwartbles-info meldt dat Geertje Overman-Zijlstra sinds kort zwartblessschapen houdt op Dekema State in Jelsum. Het is een prachtige plek voor de schapen. Er zijn verschillend stukken land met voldoende plaats voor de schapen uit de zon en wind.