Fruitsoorten

Fruitbomen staan in Fryslân vooral op particuliere erven in traditionele boerenboomgaardjes of bij herenhuizen gelegen grote 'hovingen'. 

Fruitrassen waar van bekend is dat ze bij Fryslân horen, zijn:

2Schone vIephof AKSchoone van Iephof, ontstaan op de gelijknamige kwekerij te Burgum;

Dokkumer Nije: uit een pitje ontwikkeld door ene Dijkstra te Dokkum;

Doeke Martens: in verband gebracht met de Friese edelman Doeke van Martena; 

Ambro: ontwikkeld uit weggegooide klokhuizen op Schiermonnikoog; 

Present van Friesland: ontdekt in een boomgaard te Hurdegaryp. 

Verder zijn er nog de in Het Bildt ontwikkelde bessenrassen: Zilvergieter's Zwarte, Stanza en Sint Anna's Korfke. 

Bij de Friese zandgronden behoort de Wichter. In Buitenpost werd een kiwi geteeld. Bij Dekemastate in Jelsum staat de mispel Eksmoarstersyl.

'Fruit yn Fryslân' kwam de volgende met Fryslân verwante appelrassen op het spoor: Zoete van der Schoot, Roem van Drachten, Minne Dankert, Liliana enPit Oranje. Om Maria Louise Hessen-Kassel te eren werd een smakelijke zaailing door FYF omgedoopt tot Marijke Meu

FYF denkt na een speurtocht in pomologische beschrijvingen de in Knoop's Pomologia vermelde peer Hallemina Bonne te hebben teruggevonden. Bij de Vrienden van het Oude Fruit zijn ze van mening dat deze uit Fries-Groninger grensgebied stamt.

Bij de downloads op deze website kan de brochure over dit onderwerp worden opgeroepen.