Nijsgjirrich

Sommige werkzaamheden van het Platform worden gehinderd door de van de Rijksoverheid afkomstige regelgeving. Zo haakten er bijvoorbeeld bij het Friese Melkschaap veel fokkers af, omdat ze al die regels en papieren die ze moesten invullen te lastig vonden. 

Bij de voorbereiding van de in 2018 gehouden Levend Erfgoed Fair in Harich bleek, dat de regelgeving barrières veroorzaakte bij de deelname van sommige diersoorten, als ze vervoerd werden buiten de plek waar ze thuishoren. 

De fosfaatwetgeving had als gevolg dat een deel van de Friese runderen (Roodbonten en Fries-Hollandse Zwartbonten) naar een slachthuis moest worden afgevoerd.

Met de dierrassen, landbouwgewassen en fruitrassen gemaakte streekproducten die vermarkt worden, moeten op gezag van de Voedsel- en Warenautoriteit op gecertificeerde bedrijven geteeld zijn, wat hoge kosten met zich mee brengt. Het kleinschalig op de markt brengen van kleinere hoeveelheden wordt hierdoor gehinderd.