Nijsgjirrich

In Zwartbles een door Antje Noordenbos geleverd overzicht van wat het Platform Friese Rassen en Gewassen, ondanks de coronacrisis in de komende tijd van plan is te ondernemen. Zij meldt onder voorbehoud de 'Dag van het Levend Erfgoed', op 10 oktober in Buitenpost. Deze gaat wegens de nog steeds geldende voorwaarde anderhalve meter afstand te houden niet door. 
De organisatie verschaft ook een prachtige aan het ras gewijde kalender. Een idee voor anderen?  

Carin Peters meldt in de fryske hounen, dat diverse leden hun pups de naam Corona toe bedelen. Ze vraagt zich af of dit een goed moment is om aan een nieuwe pup te beginnen. Ze ontkracht het argument dat deze tijd ongeschikt is voor de socialisatie van honden. In huis moet er wel een rustig plekje zijn waar het dier zich kan terugtrekken. 

In IT ARK, orgaan van de 'Friese Vereniging voor landbouwhistorie' een artikel over poterbakjes. Het Friese model is voorzien van twee latjes. Op het mailadres of 06-13 68 39 03 ontvangt de redactie graag meldingen over meer bakjes. 

Met Fries-Hollandse stieren op Holstein koeien worden uitstekende resultaten behaald, meldt De Fries-Hollandse KOEKRANT. Het betreft het bedrijf van de familie Houtenbos is Schagen. Aan de hand van foto's en productiegegevens wordt een beeld gegeven van de bedrijfsresultaten die zo bereikt kunnen worden. Het Fries-Hollandse ras is blijkens een ander artikel nog altijd populair in het buitenland.

De Nieuwsbrief van de Stichting Roodbont Friese Vee bevat een oproep voor een excursie op zaterdag 26 september bij het bedrijf van Reijnder van der Ley, Bûtewei 12, 9247 WL in Ureterp. Na afloop is er een lunch en 's middags een presentatie door Roelof Jacobi over de toekomst van de Friese Roodbonte koe. Opgave ook door niet-leden op . Kosten 15 euro per persoon.    

In een stadje in Noord-Wales heeft een kudde geiten als gevolg van een lockdown tijdens de coronacrisis de straten over genomen, meldt De Nederlandse Landgeit. Ook een artikel over langharige, halflangharige en kortharige landgeiten. In het fokbeleid van de Landelijke Fokkersclub is ruimte voor eigen invulling en beleving. 

Op donderdag 30 juli werd in het Duitse Cloppenburg een schapenveiling gehouden waar Oostfriese melkschapen gekeurd een aangeboden worden, aldus de Nieuwsbrief van het Frysk Melkskieppestamboek. Ze behoren tot erkende stamboeken en kunnen in het Frysk Melkskieppestamboek worden opgenomen. 

De zwartbles-info meldt dat Geertje Overman-Zijlstra sinds kort zwartblessschapen houdt op Dekema State in Jelsum. Het is een prachtige plek voor de schapen. Er zijn verschillend stukken land met voldoende plaats voor de schapen uit de zon en wind.