Nijsgjirrich

Als tegenprestatie voor een verleende subsidie vroeg het provinciebestuur aan het Platform een rasstandaard van de Friese en met Fryslân verwante rassen en gewassen samen te stellen. 

De dierenrassen, fruitrassen en landbouwgewassen werden in een losbladige map aan de hand van hun belangrijkste kenmerken beschreven en gefotografeerd.   

Het is een voorlopige documentatie, met name de landbouwgewassen zouden, door het beschrijven te herhalen en door met vergelijkende rassen te werken, nog beter beoordeeld kunnen worden. 

Om de landbouwgewassen te kunnen beschrijven, werd door dr. Chris Kik, in Wageningen hoofdcurator bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, een lijst met belangrijke kenmerken gemaakt. Joris Viëtor, Wytse Pietersma, Karlijn Bronkhorst, Wim Grit en Rian Stekelenburg beoordeelden de landbouwgewassen. Theo Bastiaans bleek onmisbaar bij het beschrijven van de graanrassen. Frits Doornenbal leverde een beschrijving en foto's van de Friese appelrassen en de peer Hallemine Bonne. In de documentatie wordt ook aandacht besteed aan een Friese pruim, de Wichter. De bessenrassen Zilvergieter's Zwarte, Sint Anna Korfke en Stanza, de Kiwi Buitenpost en de Mispel Eksmoarstersyl komen ook aan de beurt.

De rasstandaards van de Friese dierenrassen werden geleverd door de verenigingen en stamboeken die ermee werken. 

Pat Zijlstra besteedde veel tijd en inzet aan het maken van foto's van kenmerken van de dierenrassen en landbouwgewassen. 

De afbeeldingen en beschrijvingen kunnen gebruikt worden bij het raszuiver instandhouden van de rassen en gewassen.

Bovendien biedt de map een overzicht van wat tot de Friese en met Fryslân verwante rassen en gewassen in de collecties gerekend wordt. 

GeitenDe met 300 bladzijden gepresenteerde rassen en gewassen komen ruimer aan bod in de brochures die in de Platformreeks zijn onder gebracht. Deze bevat een uitgebreid naslagwerk over de Friese rassen en gewassen en globale beschrijvingen van de dierenrassen, de fruitrassen en de landbouwgewassen.  


De rasstandaard kan met vermelding van naam en adres besteld worden door overmaken van 25 euro op NL 16 TRIO 01976 46 174 t.n.v. Werkverband Friese Rassen en Gewassen.