Dierenrassen

Fryslân staat bekend door het Friese paard en de runderrassen die ermee verbonden waren.

Het Friese Paard wordt vandaag vooral met recreatieve oogmerken als rijpaard gebruikt. Het dier is over de gehele wereld verspreid. 

Tot de Friese runderen behoren de Friese Roodbonte en de Fries-Hollandse Zwartbonte. Beiden verkeren in de gevarenzone, doordat ze verdrongen werden door de Holstein-Frisians. Er wordt hard aan gewerkt ze weer een eigen plek op de boerderij te geven. 

Dan zijn er de Friese hoenders. Het ras heeft een lange geschiedenis. Vandaag behoren tot de door de Friese Hoenderclub in stand gehouden collectie twaalf erkende kleurslagen. 

MelkschaapXEr zijn twee Friese of met Fryslân verwante schapenrassen: het Friese Melkschaap en de Zwartbles. Beide zijn weideschapen. 

De Landgeit stamt weliswaar niet uit Fryslân, maar kwam er veel voor. Ze worden door een Friese Fokkersclub in stand gehouden. 

Bekend zijn ook de twee Friese hondenrassen: de Stabijhounen de Wetterhoun. Met name laatstgenoemde hond wordt in haar voortbestaan bedreigd. 

Bij de downloads op deze website kan de brochure over dit onderwerp worden opgeroepen.