Activiteiten

BIJEENKOMSTEN BIJ HET LANDBOUWMUSEUM

Na de geslaagde zondagmiddagbijeenkomsten bij het Landbouwmuseum in 2019, worden ze in de herfst 2020 van 14.00 tot 16.00 uur voortgezet. 

Op 13 september gaat het over de overdracht aan het museum van de door Karst Meijer samengestelde natte en droge collectie van Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen. 

Aan Janco Heida, betrokken bij De Streekboer, is gevraagd ons op 25 oktober voor te lichten over zijn organisatie in verband met de Friese rassen en gewassen. Dan zal ook aandacht worden besteed aan de Friese Voedselbeweging.  

Een derde bijeenkomst op 15 november staat in het teken van het fokken van de zeldzame dierrassen. Mira Schoon van het Centrum van Genetische Bronnen Nederland in Wageningen houdt een presentatie over wat er zich hierbij voordoet.  

HOE KOM JE BIJ HET FRIES LANDBOUWMUSEUM?  

Het museum is gelegen aan een zijweg van de Hendrik Algraweg. 
Het adres is Felling 6 8912 CG Leeuwarden (Goutum). 
Vanaf Heerenveen A 32: Afslag Werpsterhoek volgborden Goutum linksaf naar de Hendrik Algraweg.
Vanaf Drachten N 31: Afslag knooppunt Werpsterhoek volg borden Goutum. Bij Goutum linksaf naar de Hendrik Algraweg.
Vanaf Harlingen: Volg de haak om Leeuwarden. N32 naar het knooppunt Werpsterhoek. Volg borden Goutum. Bij Goutum linksaf naar de Hendrik Algraweg.
Vanuit de stad: bij Goutum rechtsaf naar de Hendrik Algraweg.

  

EXPOSITIE IN OBE

OBE

In de maanden juni, juli en augustus wordt door het Platform in nauwe samenwerking met het literair-historisch centrum TRESOAR in het gebouw OBE op het Oldehoofsterkerkhof een expositie over de Friese rassen en gewassen gehouden.

Allereerst wordt een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte filmdocumentaire over de werkzaamheden van het Platform getoond.

De tentoonstelling biedt aan de hand van voorwerpen en beeldmateriaal een overzicht van de rassen en gewassen. Meer informatie volgt.