Activiteiten

VEREDELING

In de voorafgaande OER werd verslag gedaan over een veredelingsproject wat betreft de Gele Friese Woudboon. De bedoeling ervan is een nieuwe Gele Friese Woudboon te ontwikkelen. 

Bonen van het ras Narda en de Woudboon worden in het eerste jaar naast elkaar gezaaid, in de hoop dat er spontane kruisingen ontstaan. Er wordt rekening mee gehouden dat de navel van de echte Woudboon een witte kern met een zwarte èn een paarse rand heeft. Wat in winkels als Woudboon wordt verkocht, zijn doorgaans exemplaren van de Groninger Strogele. 

 

Tijdens de Vlasroute 'Follow the blue line' in Noord-OostFryslân kon het publiek kennis maken met een vlasveldje. De dertien door Joris Viëtor in stand gehouden Friese vlasrassen werden er getoond.