Activiteiten

BIJEENKOMSTEN BIJ HET LANDBOUWMUSEUM

Na de geslaagde zondagmiddagbijeenkomsten bij het Landbouwmuseum in 2019, worden ze in de herfst 2020 van 14.00 tot 16.00 uur voortgezet. 

Aan Janco Heida, betrokken bij De Streekboer, is gevraagd ons op 25 oktober voor te lichten over zijn organisatie in verband met de Friese rassen en gewassen. Dan zal ook aandacht worden besteed aan de Friese Voedselbeweging.  

Een derde bijeenkomst op 15 november staat in het teken van het fokken van de zeldzame dierrassen. Mira Schoon van het Centrum van Genetische Bronnen Nederland in Wageningen houdt een presentatie over wat er zich hierbij voordoet.  

HOE KOM JE BIJ HET FRIES LANDBOUWMUSEUM?  

Het museum is gelegen aan een zijweg van de Hendrik Algraweg. 
Het adres is Felling 6 8912 CG Leeuwarden (Goutum). 
Vanaf Heerenveen A 32: Afslag Werpsterhoek volgborden Goutum linksaf naar de Hendrik Algraweg.
Vanaf Drachten N 31: Afslag knooppunt Werpsterhoek volg borden Goutum. Bij Goutum linksaf naar de Hendrik Algraweg.
Vanaf Harlingen: Volg de haak om Leeuwarden. N32 naar het knooppunt Werpsterhoek. Volg borden Goutum. Bij Goutum linksaf naar de Hendrik Algraweg.
Vanuit de stad: bij Goutum rechtsaf naar de Hendrik Algraweg.

  

EXPOSITIE IN OBE


collageVan 14 augustus tot 18 oktober organiseert het historisch en literair centrum Tresoar een expositie over de Friese rassen en gewassen. Deze wordt gehouden in het gebouw OBE op het Oldehoofdsterkerkhof, schuin tegenover Tresoar. 
Op deze pagina enkele door Pat Zijlstra gemaakte foto's over hoe Tresoar de tentoonstelling met behulp van tuinarchitekt Nico Kloppenburg heeft ingericht. 
Bezoekers kunnen tot de genoemde einddatum er overdag terecht.
Op de zaterdagen 26 september, 3 oktober en 10 oktober kan worden deelgenomen aan een excursie in OBE. De begeleide excursies beginnen 13 uur en eindigen 15 uur. Wegens Corona is het maximaal aantal deelnemers 10. Daarom dienen belangstellenden zich van te voren op te geven via info@werkverband-friese rassen.nl of via 0512 371509