Activiteiten

 STIMULERINGSPROJECT FRIESE RASSEN EN GEWASSEN ONDERWEG

Deze Oer had u in december van het afgelopen jaar moeten ontvangen. Omdat er begin januari meer duidelijkheid over de toekenning van het door ons Platform ingediende 'Stimuleringsproject Friese Rassen en Gewassen' zou zijn, hebben we de verschijning even uitgesteld. Nu het provinciebestuur door de coronatoestanden er nog meer tijd voor nodig heeft een beslissing over de cofinanciering te nemen, wachten we niet langer. Om die financiering rond te krijgen, hebben we het project tot twee jaar teruggebracht. Het ziet er naar uit dat het nu wat dat betreft gaat lukken.

Het project komt er op neer dat geprobeerd wordt met behulp van voorlichting, het bijdragen aan het ontwikkelen van verdienmodellen en een verdeelcentrum voor onder meer de horeca onze rassen en gewassen ingang te doen vinden bij de natuurinclusieve landbouw, c.q. kringlooplandbouw in Noordoost-Fryslân.

De kenniskringen die Fjildlab Fryslân met het oog hierop in het gebied organiseert, Living Lab Fryslân' en de boeren die lid zijn van de gebiedscollectieven 'De Noardlike Fryske Wâlden' en de 'Waadrâne' worden voorgelicht over het toepassen van de rassen en gewassen in hun bedrijfsvoering. De Streekboer en de Friese Voedselbeweging worden er ook bij betrokken. 

Een zestal partners heeft zich bereid verklaard praktisch en inhoudelijk hun inbreng te willen hebben. 

Er wordt een projectleid(st)er aangesteld om de geplande activiteiten te begeleiden. 

Als het project doorgaat zetten we een stevige stap bij het toepassen van (delen van) onze collecties.