Houtige gewassen

Rode contrastbraam2
Over een periode van circa 13000 jaar hebben zich vanaf de laatste IJstijd op de zandgronden in de provincie oorspronkelijke bomen en struiken gevestigd. Het zijn de zogenoemde houtige gewassen. Veel ervan zijn verloren gegaan. Wat in de Noardlike Fryske Wâlden, in de in oostelijk Fryslân en Gaasterland gelegen natuurterreinen overbleef, is door H. Jager en B. Maes in kaart gebracht. 

Karst Meijer werkt aan een handleiding die kan worden gebruikt bij bramenexcursies. 

Bij de downloads op deze website kan de brochure over dit onderwerp worden opgeroepen.