Nijsgjirrich

Zondag 11 februari werd onder leiding van Pat Zijlstra met peulvruchten uit de collectie van het Werkverband een smaakproef gehouden. Beproefd werden de Gele Woudboon, de Reade Krobbe, de Bruine Woudboon, de Gritney, de Zoete Grauwe Erwt en de Janumer Pronk- boon.

Aan de hand van een beoordelingsformulier bleek de pronkboon favoriet. Dat is bijzonder, omdat het om de zwarte boon ging die bij dit ras hoort. Pronkbonen zijn immers vooral bedoeld om gegeten te worden als ze nog groen zijn. De proeverij werd vooraf gegaan door een presentatie van alle dertig Friese of met Fryslân verwante peul- vruchten die tot de collectie van het Werkverband behoren.